GDPR/DSF DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

På Psi Motor AB värnar vi om våra kunders personliga integritet. För att ge dig en bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet det nya EU-direktivet (GDPR).

Alla program vi använder är skyddade med lösenord som endast vi har tillgång till.

Detsamma gäller vår server, där vi lagrar en del nödvändigt bokföringsunderlag i 7 år.

Vi har rutiner som följer bokföringslagen angående hur vi lagrar uppgifter och hur länge de lagras.

Ingenting ska lagras längre än nödvändigt. Vi kommer heller inte att skicka e-post med nyhetsbrev och erbjudanden till er, om ni väljer att avregistrera prenumerationen på nyhetsbrev och erbjudanden.

Nedan följer information om vilka uppgifter vi sparar, till vilket ändamål och rättslig grund.

 • Personuppgiftsansvarig:

Psi Motor AB
Brandsvigsgatan 4E
262 73 Ängelholm

Org.nr. 969703-5385
070 493 70 07
info@psimotor.se

 

Ändamål:

  • Kundregister

  • Leverantörsregister

  • Fakturering

  • Leverans

  • Kundtjänst

  • Psi Motor AB Nyhetsbrev och erbjudanden via e-post till registrerade kunder

 • Rättslig grund:

  • Avtal

  • Rättslig förpliktelse

  • Samtycke, gäller enbart för godkännande av nyhetsbrev via e-post

 • Kategorier av personuppgifter:

  • Namn, personnummer, organisationsnummer

  • Adressuppgifter

  • Kontaktuppgifter

  • Bankuppgifter (Vid reklamation/retur)

  • Kredituppgifter (Företagskunder med fakturabetalning)

 • Mottagare och kategorier av personuppgifter:

  • Psi Motor AB (Kundregister, Leverantörsregister)

  • Ekonomisystem (Kundregister, Leverantörsregister)

  • Redovisningsbyrå (Kundregister, Leverantörsregister)

  • Transportörer (Endast Adressuppgifter och kontaktuppgifter nödvändiga för leverans och avisering)

  • Betaltjänsteleverantörer (Namn, personnummer, adressuppgifter, kontaktuppgifter)

 • Lagringstid:

  • 7 år

 • Personuppgiftsägaren har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet. Psi Motor AB har rätt att spara personuppgifter som krävs för att Psi Motor AB skall kunna uppfylla avtal och rättsliga förpliktelser.

 • Personuppgiftsägaren har rätt att återkalla samtycke för de personuppgifter som samtycke har lämnats för.

 • Psi Motor AB kommer inte att använda personuppgifterna till något annat syfte än det som uppgifterna samlades in för.

Du är så klart alltid välkommen att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar!