Beställningar
När du beställer av oss så måste du vara över 18år eller ha målsmans godkännande. Då det gäller specialtillverkade produkter som ska byggas direkt på plats eller dylikt så tar vi gärna beställning via mail. Bilder kan ibland vara exempelbilder och inte ha rätt proportioner. Beställning som görs i annans namn utan dennes medgivande polisanmäls. Psi Motor AB äger rätt att när som neka beställningar

Frågor skickas till info@psimotor.se


Priser

Alla priser inkluderar svensk mervärdesskatt (25 %).
Vi ansvarar ej för eventuella skrivfel på priser eller produktinformation.

 

Leveransvillkor och leveranssätt
Lagerförda varor behandlas samma dag eller senast dagen efter och skickas med posten eller bussgods. Detta tar normalt 1-7 dagar. Vissa varor byggs vid beställning och kommer således ha längre leveranstid än lagerförda varor.

 

Transportskada
Kontrollera direkt vid mottagandet av leveransen att inga varor saknas eller är skadade. Skulle detta vara fallet, gör en anmälan via mejl info@psimotor.se senast en vecka efter att du hämtat ut paketet. Skador som har uppkommit under transport anmäls direkt till det ombud som har lämnat ut varorna.

Felleveranser
Vi vill att du meddelar oss så fort som möjligt ifall vi av misstag har levererat fel vara eller fel antal varor, så att vi kan rätta till felet. Detta sker enklast genom att mejla påinfo@psimotor.se


Outlösta paket
För outlösta paket debiteras 500 kronor för att täcka de kostnader Psi Motor AB har för frakt och administration.

 

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för reparation eller annan åtgärd.

Garantier
Vi tillämpar 12 månaders garanti på våra produkter. På tävling och trimprodukter så gäller ingen garanti. För eventuella skador som uppkommer vid användandet eller montering av våra produkter ansvaras ej. Spara alltid kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla.

 

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen fyller du i av oss begärda uppgifter i därför avsett formulär (returbegäran) som vi skickar till dig efter du har kontaktat oss. Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Varan skall återsändas emballerad samt ej begegnad. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 25% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. Varor som är speciellt framtagna för enskild kund tas ej i retur. På varor som skickas utanför Sverige tillämpas ingen ångerrätt.

 

Efter vi erhållit returnerad vara betalas pengarna tillbaka inom 7 arbetsdagar i normala fall. Var noga med att skicka med order nummer, namn och kontaktinformation för att göra er återbetalning ännu snabbare!

Användningsområde
En del av våra produkter är avsedda för tävlingsverksamhet och saknar godkännande för framförande på allmän väg. Vi friskriver oss alla former av skador som kan uppkomma på fordon, person eller annat i samband med montage eller användande, samt eventuell negativ inverkan på fordonets säkerhet, köregenskaper eller garantiomfattning. Är du osäker så tveka inte att fråga oss.

 

Montering
Vi kan hjälpa er montera alla delar vi säljer på hemsidan. Vid trimning av bilen eller andra större modifikationer av elsystem, motor, kaross, bromsar, hjulupphängningar, drivlina m.m gäller inga garantier. Vid övrig montering och verkstadsjobb så gäller 1-3års garanti.

 

Övrigt
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.